Rookvrije omgeving: bescherm uw kinderen!

Rookvrije omgeving: bescherm uw kinderen!
« Helft van alle kinderen in de wereld komt regelmatig in aanraking met tabaksrook. »

Jasper Been, onderzoeker en kinderarts van het Erasmus MC stelt dat er jaarlijks veel kinderen in ziekenhuizen worden opgenomen wegens
ernstige luchtweginfecties. Kinderen die regelmatig 'meeroken' hebben vaker last van luchtweginfecties, zoals bronchitis,  longontsteking en van ernstige astma aanvallen.

Duidelijke treffers...
Dankzij de invoer van een rookvrij beleid, zijn er wereldwijd bijna 20% minder kinderen met luchtwegaandoeningen.

Er worden veel minder kinderen in ziekenhuizen opgenomen voor luchtwegaandoeningen of met zware astma aanvallen. Ook het aantal vroeggeboortes is gedaald.

Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus Universitair ziekenhuis in Rotterdam en de Universiteit van Edinburgh in het medisch vakblad The Lancet Public Health.

De onderzoekers combineerden de gegevens van 41 onderzoeken uit Noord-Amerika, Europa en China. In totaal gaat het over 57 miljoen
geboorten en 2,7 miljoen ziekenhuisopnamen, zowel voor als na de invoering van maatregelen om het roken terug te dringen.