Apothekers

Bent u al lid? Inloggen


3 voordelen door lid te zijn

Ontdek wat Sofiadis voor u kan doen ...
1

Platform voor de aankoop

Uw voorraadbeheer en de controle van uw marges worden geoptimaliseerd dankzij een dynamisch en efficiënt aankoopplatform dat een breed assortiment van producten omvat.

2

Commerciële dynamiek

U adviseert uw patiënten en zet tegelijkertijd uw belangrijkste producten in de verf. Zo optimaliseert u uw relatie met uw patiënt en ontdekt u nieuwe ontwikkelingsmethoden.

3

Kwaliteit van dienstverlening

Ten dienste staan van uw patiënten, dat is de kern van uw beroep! U versterkt uw rol van adviseur zodat u met elke patiënt een duurzame relatie kunt opbouwen.

Over Sofiadis

De wereld van de gezondheidszorg is in volle verandering !

Uw beroep wordt zwaar op de proef gesteld: daling van de prijzen en van de voorgeschreven volumes, lagere winstmarges, lage cashflow, verhoogde concurrentiedruk. We moeten stevig in onze schoenen staan, willen we in ons eentje het hoofd kunnen bieden aan al deze veranderingen.
Het genootschap Sofiadis is een vereniging van onafhankelijke apothekers die in 2009 voor en samen met apothekers werd opgericht, en die vandaag lid van de wereldwijde McKesson group is. Haar ontstaan, principes en werkingsregels hebben als doel de onafhankelijke apothekers te begeleiden bij de verdere ontwikkeling van hun beroep en hen te helpen hun rol van adviseur nog te versterken.

Alle activiteiten van Sofiadis worden door apothekers uitgevoerd via werkgroepen. Die werkgroepen beslissen over de strategische richtsnoeren van Sofiadis op vlak van aankopen en te ontwikkelen communicatiemiddelen. Ze vervullen meerdere rollen en hun doel is om tegemoet te komen aan de werkelijke noden van apothekers in de praktijk. Alle apothekers van het genootschap behouden hun volledige zelfstandigheid bij de uitoefening van hun beroep en genieten bovendien van de economische voordelen van het genootschap dankzij de gedeelde middelen.

Om de doeltreffendheid van uw apotheek te optimaliseren en om u de kans te bieden u ten volle te concentreren op uw adviserende taak tegenover de patiënten, heeft SOFIADIS diverse innovatieve instrumenten en diensten ontwikkeld.